Sonntag, 9. September 2012

OM-BYO - Slovakia Government - Tupolev TU-154M
Jürg Bosshard - Zürich 09.09.12 - Rollweg Echo zum Standplatz